Танд сумын ИТХ-ын үйл ажиллагаа нээлттэй ил тод байж чаддаг уу? (1 нийт санал)

  • 0%
  • 100%
  • 0%